VÅR VISION

Vi har sedan starten 2008 jobbat för att minska aborterna i Sverige genom attitydförändring. Därför jobbar vi med utbildning för att förebygga så att unga inte behöver hamna i en situation där de måste fatta ett så livsavgörande beslut. Vi tänker att vår kunskap påverkar vår attityd och vår attityd påverkar våra val.

En annan del av att attitydförändra handlar om att ta fram stöd och uppmuntran för de tjejer som redan är gravida och vill behålla men som känner att de inte har möjligheten. Vi vill att tjejer ska tro på sig själva och att omgivningen ska vara positiv och uppmuntrande. Vi vill också vara med och praktiskt hjälpa och stötta där det behövs.

Här nedan kan du klicka på rubrikerna för att få mer information.

 


VARANNAN KVINNA KOMMER ATT GENOMGÅ MINST EN ABORT


Har du tänkt på hur många tjejer som går igenom en abort?

I Sverige görs det varje år mellan 35 000 – 38 000 aborter, det är var fjärde graviditet (1). Det är inte bara siffror. Det är tjejer. Idag räknar man med att varannan kvinna i Sverige kommer att genomgå minst en abort under sitt liv (2).

Det man också kan se av de olika studier som finns på området är att 10-30% ångrar sitt beslut (3). Många upplever, smärta, sorg och saknad efteråt. Varför görs det inte mer för att färre tjejer ska behöva gå igenom en abort?

Det undrar vi också. Därför startade vi Älska Livet.

Flera tjejer som vi träffar berättar att de upplevt sig pressad till beslutet. Vi har träffat tjejer som blivit hotade av pojkvänner, en del med våld, eller så har de hört av föräldrar att de skulle bli utslängda hemifrån om de behöll barnet. Andra har berättat att de fått höra från skolsyster: “Vill du ha pillret nu eller senare?” som den första kommentaren efter att de berättat att de är gravida.

Många berättar att deras vänner sagt att det är det enda rätta eller ett självklart beslut. Andra berättar att det är det enda man får höra i samhället idag att om man inte är färdigutbildad så är man oansvarig om man inte gör en abort. Är det verkligen okej att vi bemöter unga på det här sättet?


1. http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/aborter
2. Makenzius et al. (2012) ”Risk factors among men who have repeated experience of being the partner of a woman who requests an induced abortion”, Scand J of Pub Health; 40; 211-216
“Sweden has the highest abortion rate among the Nordic countries and approximately 50% of all Swedish women go through at least one induced abortion during their lifetime” [enligt National board of Health and Welfare. “Abortions in Sweden 2009”. Stockholm: Centre for epidemiology, 2010]
3. Klicka här för att se fler källor.


ETT TABU SOM SKADAR


Idag pratas det väldigt lite och väldigt sällan om abortfrågan. Ungdomar vi möter upplever att de inte har fått diskutera denna fråga i skolan. Trots detta så förväntar man sig att ungdomar som hamnar i dessa livsavgörande situationer ska kunna fatta ett beslut som de både vill och kan stå för. Det är inte rättvist. Vår kunskap påverkar vår attityd och vår attityd våra val.

De flesta i Sverige är nog överens med oss om att aborterna behöver minska, men frågan är bara hur? Många tänker att mer sexualundervisning om preventivmedel är lösningen. Nu är vi ett av världens mest sexualupplysta länder och ändå har vi högst statistik vad gäller tonårsaborter i hela EU. Det går inte ihop för oss.

Vi tror att vi behöver prata mer om det etiska dilemmat så att ungdomar får en chans att tänka efter och förstår varför de ska se till att inte hamna i en sådan livsavgörande situation obetänkt.


HAR DU ELLER NÅGON SOM DU KÄNNER UPPLEVT SIG PRESSAD TILL EN ABORT?


Flera av de vi träffar som gjort en abort berättar ofta smärtsamma historier om hur en pojkvän, familjen, samhället eller till och med vården pressat dem till en abort.

Vi har träffat tjejer som blivit hotade, en del med våld, eller hört av föräldrar att de skulle bli utslängda hemifrån om de behöll barnet. Andra har berättat att de fått höra från skolsyster: “Vill du ha pillret nu eller senare?” som den första kommentaren efter att de berättat att de är gravida.

Många berättar att deras vänner sagt att det är det enda rätta eller ett självklart beslut. Andra berättar att det är det enda man får höra i samhället idag att om man inte är färdigutbildad så är man oansvarig om man inte gör en abort. Är det verkligen okej att vi bemöter unga på det här sättet?

Vi vill att Sverige ska vara ett varmt och välkomnande samhälle där det finns stöd och det uppmuntras att man behåller på liknande sätt som det finns många andra stöd i Sverige idag. Därför jobbar vi med en attitydsförändring i abortfrågan. En bulle i ugnen är ju gött!


ÄR ABORT ETT ETISKT DILEMMA?


Rätt eller fel med abort? Idag finns det otroligt många definitioner om när barnet blir en människa. Ännu finns ingen gemensam definition som konstaterar att här är den “magiska” punkten för när en människa blir just en människa.

När man satte v 18 som gränsen för fri abort så hade det inte något om en tidpunkt då det är något speciellt som händer i magen att göra, utan då kunde man rädda barn tidigast i vecka 28. Då tyckte man att 10 veckor mellan då man kunde rädda barn och då man fick göra abort var rimligt. Idag kan man rädda barn i vecka 21.


ÄR DISKRIMINERING NÅGONSIN OKEJ?


I Danmark gick man ut med rubriker som “Succé – 2030 kommer inga fler barn födas med Downs syndrom”. Inte för att man kommit på hur man “löser” det med den extra kromosomen utan för att man kommit på tester som är så pass bra att man kan testa foster och se de med Downs och abortera bort dem.

I Sverige erbjuder 70% av Sveriges län detta test till kvinnor. Vad skickar det för signaler till sådana som Glada Huddik-gänget eller ICA-Jerry? Borde inte de få existera? Tillför inte de något till samhället? Det kallar vi diskriminerande aborter.

En annan typ av diskriminerande aborter är på grund av kön. FN har gjort en dokumentären som heter “It’s a girl – the three most deadliest words” och berättar där att det saknas ungefär 200 000 000 kvinnor runt om i världen. En av anledningarna till detta är könsselektiva aborter, alltså aborter på grund av kön.

De flesta tänker att det här bara är ett problem i Indien eller Kina men det är inte så. Idag vet vi att det görs i Europa och till och med i Sverige och att det är ett växande problem. Det här behöver vi ändra attityderna kring. Ska man få göra abort bara för att det är en tjej?