OM OSS

Älska Livet

En ungdomsorganisation som startade 2008 och är en idéell förening som följer ungdomsstyrelsens restriktioner för barn- och ungdomsorganisationer. Älska Livets främsta verksamhet sker genom lokalavdelningar runt om i Sverige.

 

Vision

Älska Livet verkar i enlighet med riksdagens uttalande att ”antalet aborter, särskilt bland tonåringar är för högt” (2004/05:SoU10) och att det är ”mycket angeläget att antalet aborter minskar” (1998/99:SoU10) samt ”ligger på en låg nivå” (1997/98:SoU2). Vi står helt i enlighet med detta och vill minska antalet aborter i Sverige genom en attitydförändring.

Så här jobbar vi

Vår kunskap påverkar vår attityd och vår attityd påverkar våra val. Därför anser Älska Livet att en av de viktigaste nycklarna till att sänka abortantalet är utbildning och informationsspridning. Vi anser att varje ungdom har rätt till saklig information speciellt inför ett så livsavgörande beslut. Älska Livet tror också att utbildning är en nyckel för att förhindra oplanerade graviditeter.

Älska Livet är också medvetna om den utsatthet många unga kvinnor kan uppleva idag kring ett så livsavgörande beslut. Därför är också stöd, uppmuntran och praktisk hjälp en viktig del i vårt arbete. Vi anser att mer behöver göras för att färre tjejer ska behöva gå igenom en abort.