FAKTA

Varje år görs mellan 35-38 000 aborter i Sverige. Det är var fjärde graviditet som slutar i en abort. För oss är inte det bara siffror. Varannan kvinna i Sverige kommer att ha genomgått minst en abort under sin livstid.

Varför görs det då inte mer för att färre tjejer ska behöva gå igenom en abort?

Det undrar vi också.
Och det var därför vi startade Älska Livet.

Det finns många anledningar till att kämpa för att minska aborterna. Självklart med tanke på det etiska dilemma det innebär, men också för att många tjejer upplever sig pressade till sin abort. Det är ju aldrig roligt att behöva gå igenom en abort och därför behöver vi jobba mer för att förebygga aborter och även ge de som vill behålla bättre möjligheter att göra det.

Här nedan kan du klicka på rubrikerna för att få mer information om t ex hur läget ser ut i övriga Europa och även en hel del andra frågor som vi ofta möter i vårt arbete.

 


NÄR BÖRJAR LIVET?


fostersutv_hemsidan

Hur kommer det sig att en enda cell som upptäcks i rymden accepteras som liv men att det är desto svårare att ta ställning till när ett mänskligt liv på jorden börjar?

Livet kanske börjar när vi föds, när vi kan reagera på ljud inifrån magen eller när vi kan känna smärta. Livet kanske börjar när vårt hjärta slår sitt första slag eller vid befruktningen.

Det finns en diffus och oenig diskussion om när liv börjar. Om en cell hittas ute i rymden hävdar vetenskapsmän att denna enda cell är ett liv. Ett liv på jorden är däremot accepterat först efter att ett foster är 22 veckor gammalt, när abort inte längre får utföras. Detta barn har fram till vecka 22 utvecklat ett hjärta som pumpar blod, har hjärna, ögon, öron och mun, individuella fingeravtryck och hjärnvågor som kan mätas med EEG.


HUR MÅNGA GRAVIDITETER SLUTAR I EN ABORT?


Mellan 35-38 000 aborter sker varje år, vilket motsvarar ungefär var fjärde graviditet. När man räknat på det så innebär det att varannan kvinna i Sverige kommer att genomgå minst en abort under sin livstid. Familjeplanering är det främsta motivet. Runt 4000 av dessa aborter görs av tonåringar.

De flesta får inte psykologiska problem, men nästan en tredjedel (29%) uppger att de endast upplever negativa känslor såsom oro, sorg och tomhet. De kvinnor som upplevt sin graviditet som meningsfull och känt sig kluven inför beslutet att göra abort lider också sedan mer än övriga. För att inte tala om de kvinnor som känt press eller blivit övertalade!

Det behövs mer stöd! De flesta (67%) ser på graviditeten som ett barn och sorg är vanligt. Uppskattningsvis 10-30% av de kvinnor som går igenom en abort uppger att de egentligen hade velat behålla barnet. Där skulle ett starkt stöd göra stor skillnad.


HUR SER DET UT I ÖVRIGA EUROPA DÅ?


Sverige är det enda landet i Europa som tillåter helt fri abort efter vecka 12. En del länder tillåter abort vid prövning efter vecka 12 t ex vårt grannland Norge. Lagstiftningarna varierar mellan att endast tillåta abort av speciella anledningar som exempelvis fara för kvinnans liv till att man kan söka tillstånd av speciella anledningar efter vecka 12.

Våra närmsta grannländer har alla fri abort till vecka 12 och därefter prövning. Sverige har de senaste åren stått för knappt hälften av det totala antalet aborter i Norden.

Om man jämför med Norge hade vi ganska liknande statistik för några år sedan men på senare år har antalet aborter i Norge blivit färre. Som orsak till detta ges bland annat en handlingsplan som tagits fram för att just minska antalet aborter i landet.


HUR GÅR EN ABORT TILL?


Medicinsk abort görs fram till och med vecka 9-12. Detta är den vanligaste metoden. Den genomförs genom att man får läkemedel. Först får man en tablett som förbereder livmodern på aborten och sedan två dagar senare får man tabletter som sätter igång livmoderns sammandragningar. På detta sätt stöter man ut fostret ur livmodern.

Kirurgisk abort, abort genom operation kan göras fram till och med graviditetsvecka 12-13. Man får först medicin som mjukar upp livmodern. Senare samma dag sker operationen. Det är vanligast att man är sövd under operationen. Läkaren för in ett instrument som suger ut fostret och moderkakan ur livmodern. Själva operationen tar ungefär 20 minuter.

Tvåstegsabort är den teknik som används vid så kallade sena aborter. Alltså aborter som sker efter vecka 12-13 fram till och med vecka 22. Läkemedel som används är detsamma som i en medicinsk abort men i mycket högre doser. Först får man medicin som förbereder livmodern på sammandragningar. Två dygn senare återkommer man till abortkliniken och får upprepade behandlingar med tabletter som innehåller prostaglandin. De sätter igång livmoderns sammandragningar så att fostret stöts ut. Detta kan ta mellan 6-24 timmar och de återkommande värkarna liknar de vid en förlossning. Detta sker på sjukhuset för att man skall kunna få smärtstillande då det både kan göra ont och ge illamående. Under tiden får man ofta dropp. Om moderkakan inte släpper när fostret stöts ut måste en skrapning göras. En skrapning sker genom att läkaren för in en skrapa eller sug för att försiktigt skrapa eller suga ut blod, slemhinna och annan vävnad.


LAGSTIFTNINGEN OCH UTTALANDEN


I Sverige har vi fri abort fram till och med vecka 18 och abort av speciella skäl fram till och med vecka 22. Det innebär att man behöver söka om tillstånd att få göra abort efter vecka 18.

Det är inte bara vi på Älska Livet som är oroade över situationen i Sverige idag, även regeringen har uttryckt att ”antalet aborter, särskilt bland tonåringar är för högt” (2004/05:SoU10) och att det är ”mycket angeläget att antalet aborter minskar” (1998/99:SoU10) samt ”ligger på en låg nivå” (1997/98:SoU2). Frågan är bara vad som faktiskt görs på denna front för att aktivt förebygga och minska antalet aborter. Inte mycket alls tyvärr. Det vill vi på Älska Livet ändra på genom att göra vad vi kan. Utbildning, stöd och uppmuntran tror vi är tre nycklar som skulle kunna göra en stor inverkan på samhället.