ENGAGERA DIG

Men vad roligt att du är intresserad av att engagera dig mer i Älska Livet! Utan våra medlemmar och lokalavdelningar vore vi ingenting. Här nedan hittar du lite olika grejer som är aktuellt just nu. Annars kan du naturligtvis också alltid höra av dig till oss om du har någon annan idé eller vill träffas!